Badanie satysfakcji pracowników

przez Super User
Odsłony: 5563

Ocena przedsiębiorstwa z perspektywy np. kadry kierowniczej może nie zapewnić odpowiedniej wiedzy, która jest konieczna, aby wykryć nieprawidłowości w działaniu firmy i im skutecznie zapobiegać. W tym celu stosuje się m.in. badanie satysfakcji pracowników, które odbywa się w pełni anonimowo i w komfortowych warunkach, więc osoby zatrudnione szczerze wyrażają swoją opinię zarówno o pracodawcy, jak i poszczególnych działach firmy. Mocne i słabe strony organizacji są podstawą w określaniu działań usprawniających jej funkcjonowanie, dlatego warto postawić na tę metodę.

Firma Workstreet jako wykonawca generalny włączy do realizacji projektu podwykonawcę – firmę Extended DISC Sp. z o.o., która zapewni włączenie do projektu platformy internetowej, w celu realizacji badania na poziomie 
e-survey. W zależności od sytuacji, do projektu zostanie wprowadzona opcja wykorzystania kwestionariuszy papierowych.

1. Realizacja

Badanie takie jest przygotowywane w formie ankiety wypełnianej anonimowo przez pracowników
i przesłanej bezpośrednio do Konsultantów Workstreet. Zawartość merytoryczna kwestionariusza powstaje w ścisłej współpracy z Zarządem Firmy, ponieważ musi być ona ukierunkowana na badanie specyficznych aspektów ważnych dla danego przedsiębiorstwa. Wyniki ankiet analizowane są przez konsultantów Workstreet, którzy przygotowują następnie raport podsumowujący dla Zarządu Firmy z rekomendacjami zmian. Nasi konsultanci pomagają
w opracowaniu i wdrożeniu zmian będących wynikiem badania motywacji personelu.

W formularzu badawczym znajdzie się maksymalnie 12 grup pytań zawierających maksymalnie 12 pytań. Badania przeprowadzone będą w przy zastosowaniu e-survey  lub w wersji „papierowej”.

Charakterystyczną cechą badań ankietowych jest możliwość zapewnienia całkowitej poufności. Jest to bardzo istotne, żeby zarówno pytania, jak i cały proces były zaprojektowane w taki sposób, aby respondenci mogli udzielać odpowiedzi najszczerzej, jak to tylko możliwe.

Konsultanci Workstreet wspólnie z przedstawicielami Klienta przygotowują komunikat dla pracowników, zawierający informację o celach takiego badania w taki sposób, aby  z jednej strony nie powodować niepokoju wśród załogi, a z drugiej strony zachęcić do otwartości.

2. Efekty

Typowy proces działań rozwojowych w oparciu o wyniki badania motywacji i satysfakcji pracowników wygląda następująco:

  • Sesja podsumowująca dla przedstawicieli Klienta.
  • Konsultanci Workstreet pomagają zidentyfikować luki pomiędzy sytuacją obecną a sytuacją idealną.
  • Zostaną  wybrane najistotniejsze obszary do doskonalenia / poprawy.
  • Sprawdzenie, czy należy wprowadzić jakieś zmiany w systemie zarządzania, aby wesprzeć zaplanowane działania rozwojowe.
  • Rozpoczęcie działań rozwojowych przez firmę Klienta.