Ocena kompetencji 360°

przez Super User
Odsłony: 6265

Określanie mocnych i słabych stron pracowników możliwe jest dzięki odpowiednim działaniom ewaluacyjnym ich umiejętności. Ocena kompetencji 360° ma za zadanie wykazać, w jakich dziedzinach pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy i gdzie należy szukać ich przyczyny. Na podstawie otrzymanych wyników i dokładnej analizy, przygotowujemy indywidualne szkolenie dla zatrudnionych osób, które pozwala im na rozwój oraz doskonalenie w problematycznych obszarach, a także sprawną realizację zadań na określonym stanowisku.

Rozwój pracownika powinien być postrzegany przez firmę oraz niego samego zarówno w aspekcie długoterminowy, przy uwzględnieniu wyników oceny i analizy mocnych stron, jak i tych, które koniecznie wymagają rozwoju. Istotne jest także, aby cały czas dążyć do poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami a ich zwierzchnikami oraz do poszukiwania kolejnych szczegółowych informacji zwrotnych, które będą wspierać proces poprawy. Podjęte po ocenie działania sprawiają, że pracodawca uzyskuje dodatkowo większą efektywność oraz silniejsze zaangażowanie pracowników.

Przeprowadzenie ocena 360° ma również charakter motywacyjny w dalszym doskonaleniu umiejętności zarządzaniami procesami i ludźmi. Każdy z menedżerów powinien potraktować swój raport 360° jako niecodzienną okazję przejrzenia się w specjalnym „lustrze”, które pokazuje jego odbicie w kontekście szeregu kompetencji istotnych do osiągnięcia sukcesu. Przekazane wyniki z oceny pozwolą osobom zarządzającym zobaczyć, jak postrzegają sami siebie, ale także w jaki sposób są postrzegani przez innych, w tym przez swoich współpracowników (osoby z tego samego poziomu w strukturze organizacyjnej), swoich podwładnych oraz swojego szefa. Mogą oni też wyciągnąć wnioski zarówno z różnic w sposobie postrzegania ich przez te osoby, jak i z obrazu widzianego przez nich samych. Ocenę zwrotną dokonuje się, aby określić atuty i obszary wymagające rozwoju pracowników w kontekście całej organizacji. Może to służyć wypracowaniu programu szkoleniowo-rozwojowego dla pracowników w danym obszarze.