Naszym klientom zapewniamy odpowiedni dobór pracowników zarówno do kadr kierowniczych średniego, jak i wysokiego szczebla. Usługa Executive Search/ Direct search to profesjonalna selekcja osób na stanowiska specjalistyczne, gdzie tradycyjne serwisy ogłoszeniowe zawodzą ze względu na brak odpowiednich metod doboru. Kandydaci, których proponujemy, wcześniej są szczegółowo analizowani pod kątem grup zawodowych do jakich należą. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze jest także porównanie pracowników z firm o podobnej strukturze organizacji i profilu działalności i na ich podstawie, wyłonienie kandydatów o istotnych dla pracodawcy cechach i kompetencjach. Nasza siedziba mieści się w Warszawie.

Czytaj więcej

Wybór kandydatów na podstawie CV nie daje nam wiedzy na temat ich kompetencji (np. miękkich) oraz potencjału, jaki te osoby mogą posiadać. Aby możliwie obiektywnie móc ocenić zdolności kandydatów stosuje się zazwyczaj metodę Assessment Center / Development Center, która jest jedną z propozycji dla pracodawców, chcących wybrać dla siebie pracowników o ustalonych, przydatnych na określone stanowisko cechach. Zakłada ona szereg zadań (indywidualnych i grupowych), które analizowane są przez doświadczonych ekspertów i na podstawie tych wyników opracowuje się listę kandydatów o odpowiednich dla firmy kompetencjach.

Czytaj więcej

Zwolnienie pracownika lub większej grupy osób wiąże się z różnymi konsekwencjami dla obu stron, ponieważ pracodawca musi dbać o swój wizerunek, który w przypadku redukowania miejsc pracy może zostać zachwiany. Outplacement to sposób na to, aby sprawnie zrealizować proces redukcji etatów, a równocześnie zapewnić zwalnianym osobom tak ważne w tych chwilach wsparcie, które polega na pomocy w znalezieniu nowej pracy. Zapewniamy obsługę całego zespołu, dobrze znającego lokalny rynek, który jest niezbędny do przeprowadzenia projektu (psycholog, prawnik oraz konsultanci) i dzięki któremu proces przebiegnie w pełni sprawnie.

Czytaj więcej

Firma, do sprawnego funkcjonowania, potrzebuje regularnego badania jakościowego kompetencji (miękkich i twardych) swoich pracowników. Służy temu m.in. audyt personalny, za pomocą którego możesz wyłonić wśród zatrudnionych osób najlepszych kandydatów do nowego działu czy na nowe stanowiska, zdobyć wiedzę w zakresie potencjału ludzi i ich kompetencji, by sprawnie obsadzać ich na odpowiednich miejscach pracy. Działanie to pozwala również na wykrycie problemów z adaptacją lub ograniczeniami rozwojowymi zatrudnionych.

Czytaj więcej

Określanie mocnych i słabych stron pracowników możliwe jest dzięki odpowiednim działaniom ewaluacyjnym ich umiejętności. Ocena kompetencji 360° ma za zadanie wykazać, w jakich dziedzinach pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy i gdzie należy szukać ich przyczyny. Na podstawie otrzymanych wyników i dokładnej analizy, przygotowujemy indywidualne szkolenie dla zatrudnionych osób, które pozwala im na rozwój oraz doskonalenie w problematycznych obszarach, a także sprawną realizację zadań na określonym stanowisku.

Czytaj więcej

Ocena przedsiębiorstwa z perspektywy np. kadry kierowniczej może nie zapewnić odpowiedniej wiedzy, która jest konieczna, aby wykryć nieprawidłowości w działaniu firmy i im skutecznie zapobiegać. W tym celu stosuje się m.in. badanie satysfakcji pracowników, które odbywa się w pełni anonimowo i w komfortowych warunkach, więc osoby zatrudnione szczerze wyrażają swoją opinię zarówno o pracodawcy, jak i poszczególnych działach firmy. Mocne i słabe strony organizacji są podstawą w określaniu działań usprawniających jej funkcjonowanie, dlatego warto postawić na tę metodę.

Czytaj więcej